Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Monri kot upravljavec podatkov

Monroe Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, Zagreb, OIB (osebna identifikacijska številka): 82551932122 (v nadaljevanju: Monri) kot upravljavec podatkov skrbi za varovanje vaše zasebnosti. S tem pravilnikom o varstvu osebnih podatkov vas želimo seznaniti, kako zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, ter vas hkrati seznaniti z vašimi pravicami v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU 2016/679.

Z nami lahko stopite v stik na telefonskih številkah ali s pomočjo obrazca za stik na našem spletnem mestu www.monri.hr., v rubriki Stik.

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Monri izvaja sodobne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov uporabnikov, za vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov pa smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, na katero se lahko obrnete prek naslova dpo-monri@monri.com ali Ulica grada Vukovara 269F, Zagreb z navedbo »Za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

 

Katere osebne podatke zbiramo

 

  1. Ob prijavi na naše e-novice

Če želite prejemati informacije o naših izdelkih in storitvah, se lahko prijavite na naše e-novice prek spletnega mesta. V tem primeru obdelujemo vaš e-poštni naslov samo med prejemanjem e-novic. S prijavo nam podate privolitev, ki jo lahko kadar koli prekličete z odjavo od e-novic. Pogoj za prejemanje e-novic sta posredovanje podatkov o e-poštnem naslovu in prijava na e-novice, ki predstavlja vašo privolitev.

 

  1. Če želite postati član ekipe Monri

Na našem spletnem mestu lahko najdete oglase za prosta delovna mesta, prav tako pa nam lahko pošljete odprto prijavo, v katero napišete, kaj želite početi in kako vidite nadaljevanje svoje kariere v naši ekipi, ter svoj življenjepis. Obdelujemo osnovne podatke o kandidatu, podatke za stik, podatke o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter druge podatke, ki jih kandidat sam navede v svojem življenjepisu in jih potrebujemo za preučitev za namen sklenitve delovnega razmerja oziroma izvedbe postopkov pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Če ste se prijavili na oglas za prosto delovno mesto, vaše osebne podatke obdelujemo le med izbirnim postopkom in jih nato hranimo 24 mesecev; če ste nam poslali odprto prijavo, jih bomo na podlagi vaše privolitve hranili do nastanka potrebe po novem zaposlenem, ki ustreza vašemu opisu, in to največ dve leti. Če ste poslali odprto prijavo in po tem ne želite več, da vaš življenjepis hranimo, obvestite našega referenta o preklicu privolitve in vaši podatki bodo izbrisani.

 

  1. Ko z nami stopite v stik prek obrazca za stik, po elektronski pošti ali telefonu

Na našem spletnem mestu so vam na voljo obrazec za stik, prek katerega nam lahko posredujete svoja vprašanja, ter telefonske številke naših služb. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je privolitev. V tem primeru obdelujemo vaše ime in priimek, e-poštni naslov in telefonsko številko ter ostale podatke, ki nam jih posredujete, vse za namen in obdobje, potrebno za odgovor na vaše vprašanje.

 

  1. Ko uporabljate naše izdelke in storitve

Pri izvajanju storitev kartičnih transakcij pri nakupu izdelkov/storitev po spletu lahko Monri nastopa kot upravljavec ali obdelovalec glede na posamezno pogodbeno razmerje s poslovnim partnerjem.

Pri izvajanju spletnih transakcij obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj, telefonsko številko, e-poštni naslov, številko kartice, datum poteka kartice in številko CVC, ki jih uporabniki vnesejo na elektronskih prodajnih mestih trgovcev, s katerimi imamo urejena pogodbena razmerja, za namen plačila svojih izdelkov in storitev. Namen obdelave je obdelava transakcije za namen plačila kupljenih izdelkov/storitev trgovca, Monri pa zbira le tiste podatke, ki so nujen predpogoj za izvedbo transakcije.

Upoštevajte, da Monri ne hrani kontrolne številke kartice, temveč jo posreduje banki kot izdajatelju kartice.

Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo za obdobje, ki ga določajo merodajni pravni predpisi, oziroma pet let od izvedbe transakcije.

 

  1. Ko obiščete naše spletno mesto – piškotki

Piškotek je informacija, ki jo lahko shranite na svoj računalnik ali drugo napravo, kot je tablica ali mobilni telefon, ko obiščete spletno mesto. Piškotek shrani vaše nastavitve oziroma nastavitve spletnega mesta, kot so želeni jezik, razvrščanje itd. Tako se vsebina spletnega mesta prilagodi vašim potrebam. Piškotki lahko shranijo vrsto informacij, vključno z nekaterimi osebnimi podatki, vendar le, če jim vi to omogočite.

Piškotke uporabljamo za določitev in analizo obiska spletnega mesta ter zagotavljanje boljše izkušnje pri uporabi vseh storitev na našem spletnem mestu.

Piškotke lahko onemogočite tako, da jih blokirate na svojem računalniku v nastavitvah spletnega brskalnika, kar pa lahko negativno vpliva na uporabo spletnega mesta. Več o piškotkih najdete v našem pravilniku o piškotkih.

 

S kom delimo vaše osebne podatke

Vaše podatke lahko delimo s tretjimi osebami, in sicer:

  • obdelovalci, ki nam zagotavljajo določeno storitev, ki vključuje obdelavo podatkov, in imajo pogodbeno obveznost ohranjanja zaupnosti in zagotavljanja varnosti obdelave vaših osebnih podatkov;
  • drugimi ponudniki storitev, s katerimi sodelujemo z namenom izvajanja naših storitev, t. i. tretjimi osebami;
  • državnimi organi na njihovo zahtevo.

 

Prenosi podatkov v tretje države

Upravljavec je izvajanje knjigovodskih in računovodskih nalog zaupal povezani družbi s sedežem v Republiki Severni Makedoniji, ki deluje kot obdelovalec. Zaradi navedenega se lahko osebni podatki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (sestavljeni predvsem iz imena in priimka pooblaščene osebe za zastopanje in drugih ustreznih oseb), povezanih s strankami in dobavitelji upravljavca, prenesejo v navedeno tretjo državo samo in izključno za opisan namen, za katerega so zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi v obliki standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije, sklenjenih med upravljavcem in obdelovalcem, in ki so posamezniku na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov upravljavca podatkov.

 

Vaše pravice 

Pravica dostopa

 

 

Kadar koli lahko zahtevate informacijo o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo, in podrobne informacije o obdelavi, zlasti o namenu obdelave, vrsti/kategoriji osebnih podatkov, ki se obdelujejo, vključno z vpogledom v svoje osebne podatke, prejemnike oziroma kategorije prejemnikov, ter o predvidenem obdobju, v katerem bodo osebni podatki shranjeni.

 

Pravica do popravka

 

 

Brez odlašanja lahko zahtevate popravek nepravilnih in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

 

Pravica do izbrisa

 

Zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov. Če je zahteva utemeljena in nas zakon ne zavezuje k hrambi podatkov, bodo podatki izbrisani brez nepotrebnega odlašanja.

 

Pravica do omejitve obdelave

 

 

Zahtevate lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov v primerih, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov EU 2016/679. Posebej poudarjamo, da lahko omejite obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa kot zakonite podlage za obdelavo.

 

Pravica do ugovora

 

 

Zoper obdelavo svojih osebnih podatkov lahko ugovarjate v vseh primerih, ki jih določa Splošna uredba. Posebej opozarjamo, da lahko ugovarjate zoper obdelavo na podlagi zakonitega interesa kot pravne podlage za obdelavo in obdelavo omejite ali v celoti prepoveste.

 

 

Zaradi zagotavljanja in poenostavitve uveljavljanja vaših pravic smo pripravili obrazec zahteve za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki ga lahko pošljete naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na dpo-monri@monri. com. Možno je, da vas bomo v določenih primerih prosili, da dokažete svojo identiteto.

Če so vaši osebni podatki predmet obdelave na podlagi vaše privolitve, lahko svojo privolitev kadar koli prekličete, vendar to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki je temeljila na privolitvi pred njenim preklicem. 

Če menite, da je zaradi obdelave prišlo do kršitve vaših osebnih podatkov in določil Splošne uredbe, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu – Agenciji za varstvo osebnih podatkov.

 

Varnost obdelave osebnih podatkov 

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost in zaupnost pri njihovi obdelavi ter omogoča učinkovito uporabo načel varstva podatkov, zmanjšanje količine podatkov, obsega njihove obdelave, obdobja hrambe in njihove razpoložljivosti. V ta namen smo uvedli ustrezne tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo raven varnosti, ki ustreza tveganjem, ki jih predstavlja obdelava podatkov, in naravi osebnih podatkov, ki se varujejo, ob upoštevanju značilnosti in stroškov njihove uvedbe.

Ker storitve Monri vključujejo obdelavo kartičnih podatkov, se ti zbirajo in obdelujejo z visoko stopnjo zaščite v skladu s standardom PCIDSS in uporabo šifrirnih metod.

Redno preučujemo obdelavo, ki lahko predstavlja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, in smo sprejeli ustrezne zaščitne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, zlasti ko obdelava vključuje prenos osebnih podatkov prek omrežja, in vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave.

 

Spremembe in začetek veljavnosti

Monri redno pregleduje, dopolnjuje in spreminja ta pravilnik o varstvu osebnih podatkov, da vedno odraža dejansko stanje zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Vse spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem objave na tem spletnem mestu.

Zadnje spremembe in dopolnitve so bile objavljene: 25. marca 2024.