Pogoji uporabe

Spletno mesto https://monri.hr/ upravlja družba Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, Zagreb, OIB (osebna identifikacijska številka): 82551932122 (v nadaljevanju: Monri), s tem dokumentom pa vse uporabnike obveščamo o spodaj navedenih pogojih uporabe in dostopa do njegovih vsebin. Z uporabo spletnega mesta potrjujete, da ste te pogoje uporabe vedno prebrali in v celoti razumeli ter se z njimi strinjate.

Čeprav se Monri razumno trudi za vzdrževanje in dostopnost spletnega mesta ter za to, da so vse objavljene informacije točne in popolne v trenutku, ko uporabnik do njih dostopa, ne odgovarja za začasno nedostopnost spletnega mesta, morebitne nepravilne ali nepopolne informacije ali kakršno koli neposredno ali posredno škodo, ki je ali bi lahko nastala zaradi dostopa, zlorabe, uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta, zato vsi uporabniki dostopajo do tega spletnega mesta na lastno odgovornost.

Obveznost in odgovornost uporabnika spletnega mesta je, da ga uporablja izključno v skladu z veljavnimi predpisi. Prepovedano je kakršno koli kršenje varnostnih elementov spletnega mesta, kot je na primer kršenje varnostnih ukrepov, testiranje ranljivosti spletnega mesta, pošiljanje virusov na spletno mesto, oviranje uporabe spletnega mesta ipd. Vsaka kršitev varnosti sistema lahko povzroči vašo civilno in/ali kazensko odgovornost.

To spletno mesto vsebuje ali bi lahko vsebovalo informacije tretjih oseb in povezave do drugih spletnih mest, na vsebino katerih Monri ne more vplivati. Monri ne daje nobenih jamstev glede točnosti ali drugih značilnosti takšnih informacij in ne prevzema nobene odgovornosti zanje.

Monri je imetnik vseh avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine za vso vsebino na tem spletnem mestu. Prenos, objavljanje, spreminjanje, razmnoževanje, distribucija, sodelovanje pri prenosu ali prodaji, kopiranje, pošiljanje in kakršna koli druga uporaba njegove vsebine so prepovedani.

Monri spoštuje vašo zasebnost. Celoten pravilnik o varstvu osebnih podatkov najdete na povezavi na dnu spletnega mesta.

Za razlago, uporabo in pravne učinke teh pogojev uporabe se uporablja pravo Republike Hrvaške, katere sodišča so izključno pristojna za vse zahtevke in spore, ki nastanejo kot posledica uporabe spletnega mesta.

Monri si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila. Z uporabo spletnega mesta se strinjate s spremenjenimi pogoji, Monri pa ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica teh sprememb, zato vas prosimo, da jih občasno pregledate in se tako seznanite z morebitnimi spremembami.